Historik

ANOR FRÅN 1917

Holmen ca 1956. Källa: Per Inge Drågens hemisda

Holmen på vintersillfiske på 1950-talet. Källa: Per Inge Drågens hemsida

MOT NYA ÄVENTYR

Ariel byggdes 1917 i norska Molde som fiskefartyg. Hennes namn var då Holmen och den första ägaren var Harøysundets Fiskerikompani. Holmen var för sin tid ett stort och modernt fartyg och hade redan från början både segel och en stark Bolinder tändkulemotor. Här i slutet av första världskriget var fiskepriserna höga och det gick att tjäna stora pengar genom att sälja fisk till de stridande länderna. På grund av kriget måste dock fartygen hålla sig nära kusten. På 20-talet gjorde Holmen också flera resor till både Grönland och Island.


Under Andra världskriget utsattes Holmen vid ett tillfälle för beskjutning av tyskt stridsflyg, med resultat att styrhytten sköts sönder. Den som tittar noggrant kan än idag se märken på ratten, där den träffades av granatsplitter. Efter kriget gick fartyget i både fiske och fraktfart, men då som rent motorfartyg. Under en tid höll hon även på med smuggling, en verksamhet som upphörde i och med att Holmen sjönk på norska sydkusten i början av 70-talet.


Men tack och lov var historien var inte slut med det. Bröderna Jernelius från Stockholm bärgade vraket, satte det i stånd och riggade henne åter som segelfartyg med ketchrigg. Samtidigt fick hon namnet Ariel. Ariel hade nu riggats som ketch, efter engelskt mönster, som bl.a. skiljer sig från det norska genom att stormasten har salning och toppstång istället för pålmast, en rigg som hon fortfarande har kvar.

1984 köpte Haninge kommun Ariel där hon fram till 2013 användes som arbetsplats för arbetslösa ungdomar och ungdomar med särskilda behov.

2014 lade kommunen ned verksamheten och Ariel såldes till privata ägare. Med målet att hålla fartyget och den angelägna ungdomsverksamheten vid liv drivs fartyget nu vidare av Föreningen Segelfartyget Ariel.


På Per Inge Drågen's hemsida finns väldigt mycket fina bilder ifrån förr i tiden.