Verksamheten

VI UTVECKLAR GENOM SEGLING

Vi drivs av viljan att göra skillnad, tron på individen och vill ge alla möjlighet att uppleva vår fantastiska skärgård.


VI HJÄLPER ARBETSLÖSA UNGDOMAR

Skolsegelfartyget Ariel är i första hand en arbetsplats för arbetslösa ungdomar, med särskilt fokus på arbetslöshet relaterad till tidigare missbruk, kriminalitet, skoltrötthet eller psykisk ohälsa. Verksamheten startade i Haninge kommuns regi 1984 och Ariel har sedan dess hjälpt över 300 ungdomar tillbaka i arbete eller utbildning. Idag drivs Ariel privat med målet att med kommuner och arbetsförmedling som uppdragsgivare fortsätta att hjälpa arbetslösa ungdomar.

Läs mer >>


VI UTVECKLAR UNGDOMSGRUPPER

Det andra ändamålet med verksamheten är att ge främst ungdomsgrupper men också andra organisationer möjligheten att utvecklas genom att uppleva livet och sysslorna ombord på ett traditionellt segelfartyg. Ariel är ett skolsegelfartyg vilket innebär att vår kunniga besättning handleder gästerna i arbetsuppgifterna ombord som alla sedan hjälps åt att utföra. Arbetet indelas normalt på traditionellt sätt i vakter där sjövakten har ansvar för fartygets framförande, arbetsvakten ansvarar för segel och rigg samt i en frivakt som vilar.


Genom nya och spännande uppgifter där samarbete är nyckeln till framgång utvecklar vi gruppdynamiken, lagandan och gruppens problemlösningsförmåga samtidigt som varje individ utvecklas och lär sig ta ansvar för och respektera varandra och naturen.

Läs mer >>


VI DRIVS AV FRIVILLIGA

Föreningen Segelfartyget Ariel är en ideell stödförening som tack vare frivilliga medlemmar hjälper till att underhålla, rusta och utveckla fartyget. Vi välkomnar alla som är intresserade av segelfartyg och segling eller de som vill bidra till att göra skillnad för utsatta ungdomar och bevara ett kulturarv.

Läs mer >>